(1)
ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν.; ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 17-28.