(1)
ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ. Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 29-66.