(1)
ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 67-82.