(1)
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 83-98.