(1)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 99-110.