(1)
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) στην Αθήνα. Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 153-166.