(1)
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 207-224.