(1)
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 237-250.