(1)
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Ά. Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 251-268.