(1)
ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κ. Θ. Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 281-296.