(1)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Theodora IOANNIDOU) Θ. Διορθώσεις και νέες αναγνώσεις κτητορικών επιγραφών σε ναούς του εργαστηρίου του κρητικού ζωγράφου Ιωάννου Παγωμένου (πρώτο μισό του 14ου αιώνα). ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 329-346.