(1)
ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 347-356.