(1)
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε. Ν. Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 375-386.