(1)
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 415-426.