(1)
ΛΙΑΚΟΣ Δ. Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες). ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 427-438.