(1)
ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 439-457.