(1)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou) Α. Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου. ΔελτίονΧΑΕ 2018, 39, 458-460.