(1)
ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά. ΔελτίονΧΑΕ 2019, 40, 299-323.