(1)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος. ΔελτίονΧΑΕ 2019, 40, 373-400.