(1)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π. Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά). ΔελτίονΧΑΕ 2019, 40, 448-450.