(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Πρωτοσέλιδα. ΔελτίονΧΑΕ 2021, 41, Ι-ΧΙΙΙ.