(1)
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ.; ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη. ΔελτίονΧΑΕ 2023, 42, 93-128.