(1)
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 26, 35-50.