(1)
ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 22, 287-296.