(1)
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 23, 83-98.