(1)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 24, 185-194.