(1)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 27, 193-206.