(1)
ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π. Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 28, 181-192.