(1)
ΞΑΝΘΑΚΗ Θ. Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 29, 169-184.