(1)
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. Ο Greco του Antonio Palomino. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 29, 185-194.