(1)
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο. ΔελτίονΧΑΕ 2011, 31, 11-16.