(1)
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Α. Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21). ΔελτίονΧΑΕ 1964, 3, 49-74.