(1)
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14). ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6, 13-28.