(1)
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63). ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6, 180-190.