(1)
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70). ΔελτίονΧΑΕ 1972, 6, 191-204.