(1)
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Διόρθωσις. ΔελτίονΧΑΕ 1974, 7, 120.