(1)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102). ΔελτίονΧΑΕ 1979, 9, 249-260.