(1)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42). ΔελτίονΧΑΕ 1981, 10, 181-198.