(1)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. Η Παναγία της Λειβαδιάς. Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι. ΔελτίονΧΑΕ 1986, 12, 305-328.