(1)
ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου. ΔελτίονΧΑΕ 2014, 33, 105-118.