(1)
ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. ΔελτίονΧΑΕ 2014, 33, 323-332.