(1)
ΣΤΡΑΤΗΣ Ε. Γ. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 3-14.