(1)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ι. Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 15-34.