(1)
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π. Γ. Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 49-61.