(1)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 67-76.