(1)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 77-78.