(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Βιβλιογραφία. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 83-89.