(1)
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. Ευάγγελος Στράτης. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 94-96.