(1)
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις). ΔελτίονΧΑΕ 2013, 1, 18.