(1)
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 32-62.